fbpx
Pompy ciepła kujawsko-pomorskie

Program Czyste Powietrze Plus. Dla Kogo?

15 lipca 2022 rusza program Czyste Powietrze Plus. Na czym polega? Do kogo jest skierowany? Wszystko wyjaśnimy w poniższym artykule.

Najważniejsze różnice pomiędzy Czystym Powietrzem a Czystym Powietrzem Plus:

– prefinansowanie, możliwość otrzymania do 50% dofinansowania przed rozpoczęciem inwestycji,

– zwiększenie maksymalnej dotacji na wymianę źródła ogrzewania lub termomodernizację o 10 tys. złotych, więc całkowita kwota dofinansowania może wynosić nawet 79 tys. zł.

Z dofinansowania będą mogły skorzystać osoby które wcześniej nie korzystały z Czystego Powietrza. Tak jak w przypadku poprzedniego programu, warunkiem przystąpienia są progi dochodowe. Z prefinansowania mogą skorzystać gospodarstwa domowe zaliczające się do podwyższonego i najwyższego poziomu, czyli właściciele domów, gdzie przeciętne wynagrodzenie wynosi do 1564 na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (podwyższony poziom) , lub do 900 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom).

Program Czyste Pwoeitrze Plus pompy ciepła kujawsko-pomorskie

Aby otrzymać dotację większą o 10 tys. zł należy potwierdzić przynależność do grupy beneficjentów i najniższych dochodach, potwierdzając to zaświadczeniem o wysokości zarobków.

Aby skorzystać z prefinansowania, konieczne jest przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie prac zgodnych z zapisami programu. Wniosek może zawierać maksymalnie 3 umowy z wykonawcami.

Wnioski można składać tylko i wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD). Jeżeli nie masz możliwości podpisania wniosku profilem zaufanym, należy przesłać wersję elektroniczną wniosku, a następnie wydrukować formularz, podpisać go ręcznie i przesłać pocztą lub dostarczyć do punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.